Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Rejestr zmian

24 listopada 2017 13:01 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych...: Dodanie załącznika [zpwd_peug_promocja_siwz_22112017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 13:01 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych...: Usunięcie załącznika [zpwd_peug_promocja_siwz_22112017.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 12:56 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych...: Dodanie załącznika [studium_wykonalnosci232016r1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 12:43 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych...: Dodanie załącznika [edytowalnawersjaformularzajedz.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 12:43 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych...: Dodanie załącznika [jednolityeuropejskidokumentzamowieniainstrukcja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 12:42 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych...: Dodanie załącznika [53_koncepcja_projektu_peug_v_2_0_2_31012017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 12:42 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 12:42 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 12:42 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_zachowaniu_poufnosci_zalacznik_nr_3_fin_21072017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 12:42 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych...: Dodanie załącznika [opz_promocja_13_11_17.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 12:42 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych...: Dodanie załącznika [umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych_zalacznik_nr_4_13_11 _17.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 12:40 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych...: Dodanie załącznika [wzor_umowy_kampania_promocyjna_13_11_2017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 12:40 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych...: Dodanie załącznika [zpwd_peug_promocja_siwz_22112017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 09:33 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 listopada 2017 16:41 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 listopada 2017 16:41 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2017 10:44 (Justyna Ciesiółka) Uchwały Zarządu: Uchwała nr 29/2017 Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_29_2017_zarzadu_zpwd_z_dnia_06_listopada_2017r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2017 10:40 (Justyna Ciesiółka) Uchwały Zarządu: Uchwała nr 28/2017 Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_28_2017_zarzadu_zpwd_z_dnia_06_listopada_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2017 15:38 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Zapytanie Ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia w postępowaniu,...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2zapytanie_owartosc_szacunkowa_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2017 15:37 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Zapytanie Ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia w postępowaniu,...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_szacowanie_wartosci_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2017 15:36 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Zapytanie Ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia w postępowaniu,...: Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_w_celu_oszacowania_wartosci_zamowienia_wybor_wykon awcy_kampanii_promocyjnej_projektu_platforma_elektronicznych_uslug_geo dezyjnychpeug.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2017 15:35 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Zapytanie Ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia w postępowaniu,...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2017 15:15 (Justyna Ciesiółka) Uchwały Zarządu: Uchwała Nr 25/2017 Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego...: Dodanie załącznika [uchwala_25_2017_z_dnia_16_pazdziernika_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2017 15:12 (Justyna Ciesiółka) Uchwały Zarządu: Uchwała Nr 24/2017 Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego...: Dodanie załącznika [uchwala_24_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2017 15:12 (Justyna Ciesiółka) Uchwały Zarządu: Uchwała Nr 24/2017 Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2017 15:09 (Justyna Ciesiółka) Uchwały Zarządu: Uchwała Nr 23/2017 Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego...: Dodanie załącznika [uchwala_23_2017_z_dnia_16_pazdziernika_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2017 15:20 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wybór:...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert_w_postepowaniu_na_wybor_weryfikatora_jako sci_danych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2017 15:19 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wybór:...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2017 11:28 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Odpowiedź na wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2017 11:27 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Odpowiedź na wniosek nr 2 o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2017 15:37 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Odpowiedź na wniosek nr 2 o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych...: Dodanie załącznika [odpowiedz_na_wniosek_nr_2_o_wyjasnienie_tresci_siwz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2017 15:36 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Odpowiedź na wniosek nr 2 o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2017 15:36 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Odpowiedź na wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych...: Dodanie załącznika [odpowiedz_na_wniosek_nr_1_o_wyjasnienie_tresci_siwz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2017 15:34 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Odpowiedź na wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2017 09:20 (Justyna Ciesiółka) Rok 2017: Uchwała nr II/237/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej...: Dodanie załącznika [uchwala_ii_237_2017_rio.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2017 09:20 (Justyna Ciesiółka) Rok 2017: Uchwała nr II/237/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2017 09:56 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia w postępowaniu,...: Dodanie załącznika [53_koncepcja_projektu_peug_v_2_0_2_31012017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2017 09:56 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia w postępowaniu,...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
05 października 2017 09:55 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia w postępowaniu,...: Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_do_oszacowania_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2017 09:55 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia w postępowaniu,...: Dodanie załącznika [opz_pozyskiwanie_danych_szacowanie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2017 09:55 (Justyna Ciesiółka) Przetargi: Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia w postępowaniu,...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2017 13:13 (Justyna Ciesiółka) Rok 2017: Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 października 2017 13:13 (Justyna Ciesiółka) Rok 2017: Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w...: Dodanie załącznika [rio_informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 października 2017 13:11 (Justyna Ciesiółka) Rok 2017: Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Ilość wyświetleń: 4514
Realizacja: IDcom-web.pl