Biuletyn Informacji Publicznej - Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego
http://zpwd.bipstrona.pl

Statystyki

Dane główne 16517
Rejestr zmian 4523
Statystyka 1764
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Wybór... 1635
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Wybór... 1563
Przetargi: Zaproszenie do składania ofert: Przygotowanie Koncepcji i Studium Wykonalności... 816
Przetargi: Weryfikator Jakości Danych (WJD) – Wykonanie kontroli i weryfikacji pozyskanych... 802
Redakcja biuletynu 759
Przetargi: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest:... 635
Przetargi: Zaproszenie do składania ofert: Przygotowanie Koncepcji i Studium Wykonalności... 591
Przetargi: Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych... 527
Przetargi: Prośba o oszacowanie wartości zamówienia postępowania, którego przedmiotem... 494
Przetargi: Zapytanie w ramach procedury rozpoznania rynku o oszacowanie kosztów dotyczy... 489
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie: "Przygotowanie... 483
Przetargi: Wybór Weryfikatora Jakości Danych (WJD) – Wykonanie kontroli i weryfikacji... 433
Uchwały Zarządu: Uchwała Nr 4/2015 Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnosląskiego... 385
Przetargi: Odpowiedź na pytanie 2 do zaproszenia do składania ofert z 23.06.2015... 367
Przetargi: Odpowiedzi na pytania 1,2,3 do zaproszenia do składania ofert 356
Statut: Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.04.2013r. w sprawie statutu... 355
Przetargi: Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą: Przygotowanie Koncepcji... 346
Uchwały Zgromadzenia: Uchwała Nr VIII/48/2015 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnoslaskiego... 341
Przetargi: Informacja 333
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 328
Nabory: Ogłoszenie naboru na stanowisko Główny Księgowy Związek Powiatów Województwa... 326
Aktualności: Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 323
Przetargi: Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia w postępowaniu,... 314
Nabory: Protokół końcowy z naboru na stanowisko Główny Księgowy 310
Przetargi: Odpowiedż na wnioski Nr 6, 7 o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania... 301
Przetargi: Odpowiedź na wnioski Nr 4,5 o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania... 296
Przetargi: Informacja z otwarcia ofert 294
Przetargi: odpowiedzi na wnioski Nr 8,9 o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania... 294
Aktualności: Zaproszenie do składania uwag, dot. projektu pod nazwą "Modernizacja i... 292
Przetargi: Odpowiedź na pytanie 1 do zaproszenia do składania ofert z 23.06.2015... 284
Nabory: Lista osób które zakwalifikowały się do 2 etapu naboru 274
Przetargi: Zapytanie Ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia w postępowaniu,... 274
Uchwały Zarządu: Uchwała Nr 5/2014 Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego... 267
Uchwały Zarządu: Uchwała Nr 8/2015 Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnoślaskiego... 266
Przetargi: Odpowiedź na wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu na... 263
Aktualności: Prośba o oszacowanie wartości zamówienia postępowania, którego przedmiotem... 259
Uchwały Zgromadzenia: Uchwała Nr II/12/2013 Zgromadzenia ZPWD z dnia 8.11.2013r. w sprawie ustalenia... 257
Regulaminy: Zarządzenie Nr 05/2014 Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatów Województwa... 255
Regulaminy: Zarządzenie Nr 2/2014 Przewodniczącego Związku Powiatów Województwa... 253
Uchwały Zgromadzenia: Uchwała Nr I/4/2013 Zgromadzenia ZPWD z dnia 07maja 2013r. w sprawie powołania... 252
Regulaminy: Zarządzenie Nr 07/2014 Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatów Województwa... 251
Przetargi: Informacja o unieważnieniu postępowania 251
Regulaminy: Zarządzenie Nr 06/2014 Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatów Województwa... 250
Regulaminy: Zarządzenie Nr 3/2014 Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatów Województwa... 248
Regulaminy: Zarządzenie Nr 01/2014 Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatów Województwa... 247
Przetargi: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wybór... 247