Biuletyn Informacji Publicznej - Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego
http://zpwd.bipstrona.pl

Statystyki

Dane główne 21905
Rejestr zmian 6030
Przetargi: Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych... 2217
Statystyka 2198
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Wybór... 1720
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Wybór... 1715
Przetargi: Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem... 1079
Przetargi: Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych... 971
Redakcja biuletynu 897
Przetargi: Weryfikator Jakości Danych (WJD) – Wykonanie kontroli i weryfikacji pozyskanych... 863
Przetargi: Zaproszenie do składania ofert: Przygotowanie Koncepcji i Studium Wykonalności... 863
Przetargi: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest:... 706
Przetargi: Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych... 669
Przetargi: Zaproszenie do składania ofert: Przygotowanie Koncepcji i Studium Wykonalności... 628
Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE CELEM OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA w postępowaniu... 581
Przetargi: Zapytanie w ramach procedury rozpoznania rynku o oszacowanie kosztów dotyczy... 563
Przetargi: Prośba o oszacowanie wartości zamówienia postępowania, którego przedmiotem... 562
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie: "Przygotowanie... 528
Przetargi: Wybór Weryfikatora Jakości Danych (WJD) – Wykonanie kontroli i weryfikacji... 520
Przetargi: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu, którego przedmiotem jest:... 518
Przetargi: Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych... 445
Aktualności: Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 440
Przetargi: Odpowiedź na pytanie 2 do zaproszenia do składania ofert z 23.06.2015... 424
Uchwały Zarządu: Uchwała Nr 4/2015 Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnosląskiego... 422
Statut: Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.04.2013r. w sprawie statutu... 406
Przetargi: Odpowiedzi na pytania 1,2,3 do zaproszenia do składania ofert 403
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 397
Przetargi: Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą: Przygotowanie Koncepcji... 389
Nabory: Ogłoszenie naboru na stanowisko Główny Księgowy Związek Powiatów Województwa... 388
Uchwały Zgromadzenia: Uchwała Nr VIII/48/2015 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnoslaskiego... 383
Przetargi: Informacja 380
Nabory: Protokół końcowy z naboru na stanowisko Główny Księgowy 379
Przetargi: Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia w postępowaniu,... 371
Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA, którego przedmiotem... 368
Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA w postępowaniu,... 356
Przetargi: Informacja z otwarcia ofert 353
Przetargi: Odpowiedż na wnioski Nr 6, 7 o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania... 350
Przetargi: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu, którego przedmiotem jest:... 346
Przetargi: Zapytanie Ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia w postępowaniu,... 343
Przetargi: odpowiedzi na wnioski Nr 8,9 o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania... 341
Przetargi: Odpowiedź na wnioski Nr 4,5 o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania... 341
Aktualności: Zaproszenie do składania uwag, dot. projektu pod nazwą "Modernizacja i... 340
Aktualności: Prośba o oszacowanie wartości zamówienia postępowania, którego przedmiotem... 339
Przetargi: Odpowiedź na pytanie 1 do zaproszenia do składania ofert z 23.06.2015... 327
Nabory: Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny... 323
Nabory: Lista osób które zakwalifikowały się do 2 etapu naboru 323
Przetargi: Odpowiedź na wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu na... 315
Przetargi: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wybór... 309
Regulaminy: Zarządzenie Nr 05/2014 Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatów Województwa... 306