Biuletyn Informacji Publicznej - Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego
http://zpwd.bipstrona.pl

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą: Przygotowanie Koncepcji i Studium Wykonalności projektu pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskiwaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego a także podniesienia efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnoslaskiego"

Załączniki:

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf [1.22 MB]