Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Przetargi zobacz archiwum »

UNIEWAŻNIENIE postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT w ramach projektu: „PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH - PEUG” Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Dotyczy części:

Część 1 - Powiat Bolesławiecki, Część 6 - Powiat Kłodzki, Część 11 - Powiat Oleśnicki, Część 15 - Powiat Średzki, Część 17 - Powiat Trzebnicki, Część 19 - Powiat Wołowski, Część 20 - Powiat Wrocławski, Część 21 - Powiat Ząbkowicki, Część 23 - Powiat Złotoryjski.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2018 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Ciesiółka
Ilość wyświetleń: 376
08 marca 2018 14:39 Justyna Ciesiółka - Dodanie załącznika [uniewaznienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2018 14:38 Justyna Ciesiółka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2018 14:35 Justyna Ciesiółka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl